Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Pogrzeb o. Mansweta Wardyna

Utworzono: 02-03-2018

W Poznaniu w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania odbył się w dniu 1 marca 2018 r. pogrzeb o. Mansweta Wardyna, wyjątkowego zakonnika i współbrata, który był prawdziwą „ikoną prowincji św. Maksymiliana”.Mszy św. o godz. 13.00 przewodniczył J. E. ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli: o. Jan Maciejowski – minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego, o. Jacek Ciupiński – asystent generalny FEMO, o. Wiesław Pyzio – minister prowincjalny prowincji warszawskiej, o. Marian Gołąb – minister prowincjalny prowincji krakowskiej, o. Stanisław Gryń – minister prowincjalny prowincji czeskiej, księża, zakonnicy, wielu braci z klasztorów w Polsce i z zagranicy (Niemcy,  Czechy, Litwa). Na uroczystości przybyła z Gdyni rodzina o. Mansweta, dwie siostry wraz z najbliższymi, siostry zakonne oraz licznie zgromadzeni wierni, którzy wypełnili Sanktuarium, by wspólnie dziękować za dar życia o. Mansweta.

Na samym początku Eucharystii życiorys przeczytał sekretarz prowincji – o. Grzegorz Kordek, po czym wszystkich przybyłych powitał kustosz Sanktuarium i gwardian poznańskiego klasztoru o. Leszek Klekociuk.

Homilię wygłosił prowincjał o. Jan Maciejowski. Można wysłuchać jej na soundcloud.

Na zakończenie głos zabrał abp Stanisław Gądecki, a zaraz za nim w imieniu przybyłych braci o. Wiesław Pyzio, który wspomniał czasy kiedy o. Manswet był jego wykładowcą w seminarium. Wzruszającym momentem były też słowa siostrzenicy o. Mansweta.

Przed ostatnimi modlitwami w kościele o. Leszek Klekociuk składał podziękowania wszystkim, którzy wspierali ich modlitwą i pomagali w ostatnim czasie w opiece nad o. Manswetem, w szczególności dziękował swojej wspólnocie klasztornej i wikariuszowi o. Lucjanowi.

Ceremonii na Cmentarzu Junikowo przewodniczył prowincjał o. Jan Maciejowski. Mimo silnego mrozu również na cmentarzu było bardzo dużo osób, które chciały do samego końca towarzyszyć o. Manswetowi.

Na zakończenie tradycyjnie odśpiewane zostało pozdrowienie św. Franciszka.


Śp. o. Manswet Henryk Wardyn (1937-2018) – życiorys

Dnia 25 lutego 2018 r., w drugą niedzielę Wielkiego Postu, odszedł do Pana o. Manswet Wardyn, członek Gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów), jubilat w Zakonie i kapłaństwie, Asystent Prowincjalny.

Ojciec Manswet Wardyn, imię chrzestne Henryk, syn Alojzego i Heleny zd. Ossowska, brat trzech sióstr (Krystyny, Bożeny, Anny), urodził się 24 grudnia 1937 roku w Gdyni. W roku 1952 ukończył szkołę podstawową i rozpoczął Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Jak siedemnastoletni młodzieniec w swoim życiorysie pisał: upodobałem sobie służbę przy ołtarzu i od dawna myślałem poświęcić się Bogu na służbę jako kapłan. A w swoim podaniu o przyjęcie do Zakonu napisał: Mam szczery zamiar zostać kapłanem w Zakonie OO. Franciszkanów i poświęcić się najpiękniejszej pracy nad szerzeniem Królestwa Bożego na ziemi i zbawieniem nieśmiertelnych dusz. Idąc za głosem powołania w 1954 r. rozpoczął nowicjat w Niepokalanowie pod okiem mistrza nowicjatu o. Władysława Ryguły. Rok później 28 sierpnia 1956 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Przez kolejne dwa lata kończył szkołę średnią w Jaśle, po czym rozpoczął studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach, które trwały od 1957 do 1959 r. Po ich zakończeniu rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W dniu 30 października 1960 r. złożył profesję wieczystą, a w dniu 23 czerwca 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego. W okresie formacji dał się poznać jako człowiek zdolny i pracowity, aktywny i pełen inicjatyw, zamiłowany liturgista i dobry ceremoniarz.

Po święceniach został skierowany do wspólnoty w Łodzi, gdzie był m.in. prefektem w szkole. Po roku przełożeni wysłali go na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski na wydział filozofii, które trwały od 1964 do 1969 roku. Po ich zakończeniu na krótko wrócił do Łodzi i już w tym samym roku został skierowany do Gdyni, gdzie przebywał przez 14 lat, aż do 1983 r. W tym czasie pełnił różne posługi: prefekta, wikariusza parafii, a później gwardiana konwentu gdyńskiego i proboszcza. W roku 1977 został mianowany również Asystentem Prowincjalnym Prowincji Matki Bożej Niepokalanej, a rok później wykładowcą WSD w Łodzi-Łagiewnikach. W 1983 r. został przeniesiony do Łodzi, gdzie kontynuował wykłady oraz był sekretarzem studiów w Wyższym Seminarium Duchownym. W 1986 r. został mianowany na trzy lata rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W kolejnej kadencji posługiwał w Gdańsku, gdzie przez trzy lata, począwszy od 1989 r., był Wikariuszem Prowincji, Asystentem Prowincjalnym oraz gwardianem klasztoru, pełniąc również obowiązek Przewodniczącego Komisji ds. Apostolstwa. W roku 1992 na Kapitule Prowincjalnej został wybrany na Prowincjała, powstałej w 1986 r. Gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego. Posługę tę pełnił przez dwie kadencje do roku 2000. W następnej kadencji powierzono mu urząd gwardiana klasztoru poznańskiego, który pełnił do roku 2012, czyli przez kolejne trzy kadencje. Następnie, ciągle pozostając w Poznaniu, pełnił różne obowiązki klasztorne m.in. był ekonomem klasztoru. Angażował się również bardzo mocno w życie poznańskiego Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania. W kadencji 2012-2016 pełnił urząd Asystenta Prowincjalnego. Ten urząd powierzono mu także na następne cztery lata w roku 2016. W Poznaniu pozostał do końca swoich dni, znosząc cierpienie, które nawiedziło go w ostatnich miesiącach.

W dniu 1 marca 2018 roku (czwartek), o godzinie 13.00, we franciszkańskim sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania przy ul. Franciszkańskiej 2 w Poznaniu sprawowana była Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył J. E. Ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Słowo Boże wygłosił Ojciec Prowincjał Jan Maciejowski, on również przewodniczył ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu Junikowo.

Za zmarłego śp. o. Mansweta Wardyna, każdy kapłan Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego, zobowiązany jest odprawić jedną Mszę św., a brat zakonny ofiarować swój udział we Mszy św. Imię i nazwisko Zmarłego należy wpisać do Księgi Zmarłych.

o. Grzegorz M. Kordek – Sekretarz Prowincji

Przejdź do góry strony