Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Pomoc nie jedno ma imię

Utworzono: 05-04-2022

Już od ponad miesiąca wszyscy żyjemy w nowej, trudnej rzeczywistości ogarniętej wojną na Ukrainie. Niszczycielskie działania rosyjskie dotykając naszych Braci na Ukrainie mają wpływ na nas wszystkich. Wobec tej sytuacji nie możemy być i nie pozostajemy obojętni.

Dotychczas na terenie Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w klasztorach i parafiach prowadzone są zbiórki żywności i najpotrzebniejszych rzeczy – środków czystości, ubrań, sprzętu elektronicznego, leków. Dary trafiają bezpośrednio do uchodźców lub są przekazywane do punktów Caritas Polska.

Już teraz na stałe w klasztorach gdańskiej Prowincji mieszka około 90 osób, dodatkowo część rodzin rotacyjnie, robiąc przystanek przed dalszą podróżą. Uchodźcy są przywożeni bezpośrednio z granicy lub przyprowadzani przez ośrodki koordynujące. Bracia bardzo mocno angażują się w pomoc uchodźcom, między innymi jako wolontariusze.

W pomoc włączają się także nasze zagraniczne klasztory, które na szeroką skalę angażują się w prowadzenie wszelkiego rodzaju zbiórek i przyjmowanie uchodźców.

Lokalnie współpracujemy z Wojewodami, Caritas Polska, MOPS, Urzędami Miast i Gmin, co pozwala w podejmowaniu pomocy na większą skalę. Widzimy ogromne zaangażowanie świeckich, którzy zgłaszają chęć pomocy w zbiórkach czy jako wolontariusze. Odbywają się spotkania indywidualne i wspólnotowe, podczas których jest czas na rozmowy i dzielenie się swoimi doświadczeniami. Wiele wspólnot parafialnych organizuje zbiórki pieniężne, które są przekazywane bezpośrednio na Ukrainę.

Zbiórkę środków pieniężnych „Pomóż Ukrainie” prowadzi nasza franciszkańska Fundacja “Tworzyć Miłością”. Dotychczas udało się zebrać kwotę 30 000 zł, która została przekazana Kustodii Krzyża Świętego w Ukrainie, gdzie franciszkanie pozostali, by pomagać mieszkańcom.

Oprócz pomocy materialnej działamy na polu prawno-organizacyjnym. Wspieramy przy rejestracji w Urzędach miasta i szkołach, zakładaniu numeru PESEL, kont bankowych, profili zaufanych czy przy składaniu wniosków. Angażujemy się w organizowanie spotkań z lekarzem, załatwianie recept zdrowotnych oraz pomocy psychologicznej. Dodatkowo w Gdańsku i Ostródzie organizujemy intensywne kursy nauki języka polskiego dla naszych uchodźców.

By odwdzięczyć się za okazane wsparcie, organizowane są „Poczęstunki Wdzięczności”, podczas których nasi Goście z Ukrainy częstują własnoręcznie przygotowywanymi potrawami.

Możliwość wsparcia finansowego:

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana
konto nr 77 1600 1303 1849 0332 9000 0010
tytułem: pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Fundacja „Tworzyć Miłością”
nr 09 1240 5400 1111 0010 7573 1712
z dopiskiem: DAROWIZNA – POMOC UKRAINIE

Przejdź do góry strony