Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Prace konserwatorskie malowideł św. Antoniego

Utworzono: 11-01-2023

W styczniu 2023 roku zakończono prace konserwatorskie malowideł św. Antoniego z Padwy.

W kościele pw. Wniebowzięcie NMP w Wilnie zakończono prace konserwatorskie zachowanych fragmentów osiemnastowiecznych malowideł figuralnych i rokaili znajdujących się na sklepieniu nawy głównej kościoła franciszkanów.

Autorem polichromii w kościele franciszkanów jest o. Franciszek Niemirowski z zakonu Marianów i nieznany z nazwiska zakonnik z zakonu Bazylianów. Celem prac, V już etapu, było odsłonięcie z zaprawy wapiennej, wzmocnienie i odnowienie części zniszczonych malowideł na sklepieniu kościoła. Całość malowideł przedstawia sceny z życia św. Antoniego z Padwy. Jest to największy cykl fresków świętego na Litwie. Planowane jest przywrócenie wnętrzu kościoła jego dawny barokowy charakter.

Restaurator malowideł p. Siuzana Darjeva powiedziała, że prace renowacyjne były skomplikowane, ale po odsłonięciu i wzmocnieniu warstwy malarskiej oraz delikatnej rekonstrukcji, można było cieszyć się otrzymanym wynikiem prac.

Prace nad renowacją malowideł są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Programem zarządza „Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA”.

Prace konserwatorskie malowideł św. Antoniego

Przejdź do góry strony