Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Ś.P. o. Przemysław Strażyński

Utworzono: 08-11-2009

Dnia 2 listopada 2009 r. w 43. roku życia, 21. roku życia zakonnego i 15. roku kapłaństwa odszedł od nas do życia wiecznego o. Przemysław Strażyński, profes wieczysty Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów).
O. Przemysław Strażyński urodził się 18 października 1967 r. w Poznaniu jako syn Romana i Anny zd. Suchecka. Do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) wstąpił w roku 1988. Dnia 7 września 1988 r. rozpoczął nowicjat w Smardzewicach k. Tomaszowa, który ukończył złożeniem pierwszej profesji zakonnej w dniu 8 września 1989 r. W latach 1989-1995 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi -Łagiewnikach. Śluby wieczyste złożył dnia 8 stycznia 1994 r. w Niepokalanowie. Święcenia prezbiteratu otrzymał dnia 24 czerwca 1995 r. w Lęborku z rąk Ks. Bpa Emilio Lorenzo Stehle, biskupa prałatury Santo Domingo w Ekwadorze.

Po święceniach kapłańskich został skierowany do Koszalina, gdzie przez 3 lata (1995-1998) pracował duszpastersko jako katecheta, moderator wspólnoty lokalnej Ruchu „Światło-Życie” i prezbiter drogi neokatechumenalnej. Dnia 1 lipca 1998 r. został przeniesiony do klasztoru w Gdyni, w którym przebywał 6 lat. W latach 1998-2004 posługiwał duszpastersko w parafii Św. Antoniego z Padwy jako katecheta (1998-2001), wikariusz parafii (2000-2004), opiekun wspólnoty lokalnej MI, duszpasterz wspólnoty akademickiej „Fraternia”, duszpasterz niewidomych oraz redaktor pisemka parafialnego „Ze Wzgórza” (1998-2004). Z dniem 31 lipca 2004 roku został przeniesiony do Ostródy, gdzie przez 4 lata pełnił powierzony mu przez Kapitułę Prowincjalną Zwyczajną obowiązek Magistra prenowicjatu. W tym samym czasie był członkiem Prowincjalnej Komisji ds. Formacji oraz kapelanem wspólnoty „Wiara i Światło”. W latach 2007-2008 pełnił obowiązek prowincjalnego moderatora Ruchu „Światło-Życie”. W 2006 roku ukończył dwuletnią Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych prowadzoną przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie W roku 2009 rozpoczął studia podyplomowe z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej w Szkole Formatorów przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Z dniem 1 lipca 2008 został przeniesiony do WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, gdzie do dnia swojej śmierci pełnił funkcję Magistra alumnów.

Ojciec Przemysław zawsze z wielkim zaangażowaniem, sumiennością i oddaniem spełniał powierzone mu obowiązki i zadania. Był wzorem gorliwego, rozmodlonego i skromnego zakonnika. Od swej formacji początkowej do końca życia bardzo wiele czasu poświęcał osobistej modlitwie, długie godziny spędzając w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem oraz rozważając Słowo Boże. Jednocześnie intensywnie pracował nad sobą, rozwijając swe talenty, uzdolnienia, a przede wszystkim pogłębiając swoją formację duchową i intelektualną. Jako duszpasterz z wielkim szacunkiem podchodził do osób świeckich i służył swoją posługą jako kaznodzieja, spowiednik, kapelan i opiekun grup. Zwłaszcza dla młodzieży miał wiele zrozumienia i wkładał dużo wysiłku w posługę katechety, angażując się bardzo w powierzone mu zadania. Dlatego też dla swoich podopiecznych pozostanie z pewnością w pamięci jako dobry pasterz, stawiający zawsze Chrystusa na pierwszym miejscu i prowadzący do Niego całym swym życiem, słowem i przykładem.

Czas posługi formatora w Ostródzie i Łodzi – Łagiewnikach był dla Ojca Przemysława wielkim wyzwaniem. Zarówno w Postulacie jak i w Seminarium oddawał całego siebie powierzonym jego opiece młodszym współbraciom. Stawiał innym wysokie wymagania, ale i też wiele wymagał od siebie. Dla wielu był przykładem wierności w życiu zakonnym i posłudze kapłańskiej a także autentycznym, duchowym przewodnikiem.

Ojciec Przemysław odszedł od nas nagle i niespodziewanie. Jego tragiczna śmierć pogrążyła w bólu i żałobie Rodziców i Rodzeństwo, Współbraci w kraju i zagranicą oraz tych, którzy Go znali, szanowali i czuli się z Nim związani. W duchu wiary w miłosierdzie Boże pragniemy spełnić prośbę Ojca Przemka, którą nam w dniu śmierci pozostawił: „Proszę módlcie się za mnie”. Chcemy także jak On powtórzyć z przekonaniem: „Jezu, ufam Tobie!”.

Uroczystości pogrzebowe naszego Współbrata odbędą się w sobotę, dnia 14 listopada 2009 w Jego rodzinnym mieście Poznaniu. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 11.00 w kościele Franciszkanów na Górze Przemysła. Jutrznia żałobna zostanie odśpiewana o godz. 10.00. Zmarły zostanie pochowany w kwaterze franciszkańskiej cmentarza Junikowskiego o godz. 13.00.
Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie….

Przejdź do góry strony