Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Spotkanie formatorów i wychowawców CEO

Utworzono: 20-06-2013

 Wartości promowane w kulturze konsumpcji i materializmu

Wzorce ról społecznych i relacji społecznych

Dobrostan a kultura konsumpcji i materializmu

2.     Autorytet w formacji ludzkiej

 Dojrzałość, Pokora, Wytrwałość jako cechy osoby wiarygodnej

Mentalność dostatku

Samokontrola i jej mechanizmy

Empatia – współodczuwanie z innymi

Umiejętność współpracy

3.     Komunikacja interpersonalna

 Słowa i ich moc

Wymowa głosu i ciszy

Mowa ciała i Mowa przestrzeni

Umiejętność słuchania

Umiejętność instruowania i przekazywania wiedzy

4.     Wpływ i formacja – bycie liderem

 Podejście transformacyjne do wpływu na innych

Charakterystyka mnie jako lidera

Style rozmów i ich efektywność

Konstruktywna krytyka i konstruktywna pochwała

Władza i jej wpływ na mnie

Radzenie sobie z wypaleniem

Uczestnicy poznawali  zagadnienia w oparciu o prezentacje multimedialną i wykonywali ćwiczenia tematyczne. Uczestniczyli także w dyskusjach w mniejszych grupach i na forum całej grupy.

W ostatnim dniu spotkania bracia podzielili się doświadczeniem swojej pracy na polu formacyjnym. Omówione zostały także kwestie dotyczące formacji intelektualnej na poszczególnych stopniach formacji. Omówione zostały także spotkania formacyjne:     w Brehovie – II nowicjat oraz w Krnovie (dla braci 10 i 25 lat po złożeniu ślubów).

Na zakończenie spotkania o. Grzegorz Kordek – ojciec duchowny WSD w Łodzi – Łagiewnikach wygłosił do uczestników spotkania konferencję duchową: „Wychowawca – człowiek nadziei”.

Kolejne spotkanie formatorów i wychowawców CEO zostało zaplanowane w dniach od 9 do 12 czerwca 2014 roku.

 

Przejdź do góry strony