Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Święcenia diakonatu i prezbiteratu 2021

Utworzono: 25-05-2021

Do tego dnia przygotowywali się przez lata. Sześciu braci w sobotę 22 maja otrzymało sakrament święceń, czterech w stopniu diakonatu i dwóch prezbiteratu, którego udzielił im w Gdańsku J. Eks. ks. bp Wiesław Szlachetka.

Tuż przed święceniami odbyli rekolekcje w Ostródzie, który wygłosił o. Piotr Paradowski z prowincji krakowskiej. W obecności rektora o. Piotra Żurkiewicza w uroczysty sposób wyznali, że przyjmują wszystkie prawdy wiary katolickiej oraz złożyli swoją przysięgę wierności Kościołowi.

Uroczysta Msza Święta z obrzędem święceń rozpoczęła się o godz. 11:00 w gdańskim kościele Świętej Trójcy. W liturgii uczestniczyli współbracia z całej prowincji gdańskiej na czele z ministrem prowincjalnym o. Wojciechem Kuligiem, bracia z seminarium w Łodzi-Łagiewnikach z rektorem o. Piotrem Żurkiewiczem i wicerektorem o. Jackiem Korsakiem, bracia postulanci z socjuszem o. Grzegorzem Kordkiem oraz rodziny kandydatów. Cała liturgia była transmitowana ze względu na reżim sanitarny, ale przede wszystkim dlatego, że dwóch nowych diakonów pochodzi z Nairobi w Kenii, z Prowincji św. Franciszka z Asyżu.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej skupił się na zagadnieniu kapłaństwa Chrystusowego. Wskazał trzy nowe elementy, które są wymienione w Liście do Hebrajczyków. Jezus po nikim nie odziedziczył kapłaństwa, ani też nikt po Nim kapłaństwa nie dziedziczy. On jest jedynym i wiecznym kapłanem, nieprzemijającym. A będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem jest najdoskonalszym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. On też złożył jedyną i najdoskonalszą ofiarę dla naszego zbawienia. Ofiarował własną krew, swoje ciało, własną osobę, w akcie doskonałego, synowskiego posłuszeństwa Ojcu. I tylko ta ofiara zgładziła grzechy świata. I tylko ta ofiara zapewnia zbawienie wszystkim. I w to swoje jedyne i wieczne kapłaństwo Jezus Chrystus, na mocy święceń, włącza prezbiterów i biskupów – mówił bp Szlachetka.

Przypomniał także zadania kapłanów oraz diakonów. – Uobecniają służbę samego Jezusa i Jego Ofiarę życia złożoną za okup za wielu, to znaczy za wszystkich. W tym zawiera się uzasadnienie tytułu „alter Christus” – „drugi Chrystus”, który odnoszony jest do każdego, kto przyjął sakrament święceń. A zatem udział w kapłaństwie Chrystusa to wielki dar, to wielka godność i wielkie zadanie. Nazwa „kapłan” odnosi się do prezbiterów i biskupów. Natomiast diakonat przeznaczony jest do pomocy im i służenia. Diakonat dla mężczyzn nieżonatych otwiera bramę do pełnego udziału w kapłaństwie Chrystusa.

Na zakończenie bp Szlachetka zwrócił się do kandydatów do święceń. – Bądźcie płomiennego ducha. Z radością zgłębiajcie tajemnicę waszego powołania. Zawsze miejcie na uwadze to, że przez przyjęte święcenia będziecie służyć najważniejszej sprawie – „aby nikt nie zginął, lecz aby każdy miał życie wieczne”. Miejcie zawsze na uwadze tę pełną nadziei obietnicę naszego Pana: „Gdzie Ja jestem, tam będzie i Mój sługa”. Niech na waszych drogach towarzyszy wam Przewodniczka wiary, Maryja, Matka Kapłanów, pokorna służebnica Pańska. Amen.

Transmisja z uroczystości

Przejdź do góry strony