Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Święto Prowincji 2014

Utworzono: 12-10-2014

11 października 2014 r. w Gdańsku odbyło się Święto Prowincji św. Maksymiliana. Połączone one było ze świętowaniem pięćsetnej rocznicy wybudowania franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy, w którego gościnnych murach odbyło się zakonne spotkanie.

Rozpoczęło się ono w kościele Wieczerzy Pańskiej (część kopleksu kościoła Świętej Trójcy) modlitwą brewiarzową za braci zmarłych od momentu powstania prowincji. Na początku modlitwy Minister Prowincjalny o. Jan Maciejowski powitał wszystkich zebranych, podkreślając zwłaszcza obecność o. Jerzego Norela, wikariusza Zakonu, o. Jacka Ciupińskiego, asystenta CEO (obaj przybyli z Rzymu), o. Adama Kalinowskiego z Niemiec, byłego prowincjała, o. Sławomira Skwarczka z Wilna, reprezentującego braci z Litwy, o. Andrzeja Szulty reprezentującego braci z Kanady, o. Marcina Mazura reprezentującego braci z Ekwadoru, dwóch braci kleryków z Kenii reprezentujących kustodię kenijską, o. Pawła Bloka z Kazachstanu, o. Waldemara Mackiewicza z Rosji oraz o. rektora Piotra Matuszaka z klrykami z Łodzi-Łagiewnik i braci postulantów z socjuszem, br. Robertem Kozielskim.

Po modlitwie o. Tomasz Jank, rektor kościoła Świętej Trójcy, zaprosił zebranych na trzy krótkie wykłady dotyczące historii kościoła Świętej Trójcy (do wysłuchania poniżej).

O godz. 12.oo rozpoczęła się Eucharystia, centralny punkt uroczystości. Przewodniczył jej i Słowo wygłosił wikariusz generalny, o. Jerzy Norel, zaś bardzo licznie zebranych uczestników liturgii powitał o. Tomasz, dziękując za przybycie szczególnie prezydentowi miasta, panu Pawłowi Adamowiczowi.

O. Jerzy przekazał pozdrowienia od generała Zakou o. Marco Tasca, który w tym samym czasie przebywał na uroczystościach beatyfikacyjnych fr. Francesco Zirano, franciszkanina z Sardynii. Wikariusz generalny w swej homilii podkreślił, że ten kościół, to „nie tylko cegły, bo za nimi kryje się duch, ludzka wiara”. Podpowiedział też czego może nas nauczyć jubileusz pięćsetlecia zakończenia budowy kościoła, który był owocem wiary ludzi tamtej epoki, wielkości ich serca. „Czy nasza wiara jest zdolna do tworzenia wielkich dzieł?” – pytał zaznaczając, że nie chodzi wcale o okazałe budowle. Rzecz w tym, wskazywał o. Jerzy, by nasza wiara nie była dopasowana do naszych kalkulacji – czy to się nam opłaci?

Wikariusz Zakonu przypomniał, że „trud budowania jest ważniejszy, niż radość z ukończenia budowli” zaznaczając, że nigdy nie wolno nam przestać budować.. Podziękował także wszystkim Gdańszczanom, wraz z panem Prezydentem na czele, za ich starania, ofiarność, za dbałość o franciszkańską świątynię.

Na zakończeni homilii nawiązał do słów, które Chrystus skierował do św. Franciszka: „Idź i odbuduj mój Kościół”. Mimo, że gdański kościół franciszkanów ma pięćset lat, to dziś nie świętujemy tylko historii. „Nasz Bóg, będąc Bogiem historii, jest też Panem naszego teraz” – zakończył o. Jerzy.

Po modlitwie po Komunii głos zabrał Minister Prowincjalny o. Jan Maciejowski. Powiedział, że sercem tej świątyni jest obecność Jezusa Eucharystycznego. Podziękował także wszystkim, którzy budowali ten kościół pięćset lat temu i tym, którzy odnawiali go począwszy od zakończenia wojny.

W ramach zakonnego Święta Prowincji św. Maksymiliana wręczono po raz pierwszy statuetkę Fraternitatis Gratiarum będącej znakiem przyjęcia do grona synów i przyjaciół duchowych Zakonu św. Franciszka, co daje udział w łaskach danych przez Boga tej wspólnocie braterskiej. Uhonorowany nią został pan Celestyn Kłos z parafii św. Antoniego w Gdyni za wieloletnią cichą i pokorną służbę przy ołtarzu, w kościele i w klasztorze. Pan Celestyn odebrał statuetkę wyrażając zaskoczenie z nominacji i serdecznie dziękując franciszkanom.

Następnie głos zabrał o. Tomasz Jank wyrażając wdzięczność o. Piotrowi Pawlikowi, o. Jerzemu Norelowi, o. Adamowi Kalinowskiemu i podkreślając jak wiele trudu wymagały prace zmierzające do przywrócenia świetności gdańskiej świątyni franciszkanów. Wyróżnił przy tym trzy osoby, które szczególnie wspomagały zakonników w tym dziele. Wyróżnienie Pro Trinitatis 2014 otrzymali konserwatorzy: Maria Zakrzewska, Jan Tusk oraz Prezydent miasta – Paweł Adamowicz.

Ten ostatni w swoim słowie podreślił on, że „franciszkanie to fantastyczni zakonnicy! Są optymistyczni, nie narzekają, są uśmiechnięci. (…) W imieniu Gdańszczan dziękuję Wam, że jesteście fantastycznymi gospodarzami kościoła Trójcy Świętej, a my Gdańszczanie, tak jak do tej pory, będziemy dalej Was wspierać w dziele odbudowy materialnej części kościoła. Dziękuję Wam!”

Ostatnim akcentem tej części uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej franciszkanom i Gdańszczanom, którzy wybudowali tę świątynię. Symbolicznego odsłonięcia dokonali wspólnie: o. Jerzy Norel, o. Jan Maciejowski, o. Jacek Ciupiński i pan Paweł Adamowicz. Następnie pod tablicą złożono znicze jako hołd dla zmarłych franciszkanów posługujących w kościele Świętej Trójcy.

Po Mszy św. odbył się koncert w kościele, zaś na dziedzińcu na przybyłych czekał poczęstunek oraz występ młodzieżowego zespołu z Kwidzyna Trishagion, pod wodzą o. Marka Dopieralskiego.

Tegoroczne Święto Prowincji zakończyły uroczyste nieszpory połączone z odnowieniem ślubów zakonnych. O. Prowincjał podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na kolejne spotkanie prowincjalne, które w przyszłym roku odbędzie się w Darłówku.

Przejdź do góry strony