Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Święto Prowincji 2019

Utworzono: 13-10-2019

Franciszkanie zostali zaproszeni do Gdańska, aby zagwarantować pokój – mówił o. Jan Maciejowski podczas Święta Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego. W tym roku spotkanie przebiegało pod hasłem jubileuszu 600-lecia przybycia franciszkanów do Gdańska. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: biskup pomocniczy z diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej o. Błażej Kruszyłowicz, wikariusz zakonu o. Jan Maciejowski, były wikariusz zakonu o. Jerzy Norel, wikariusz prowincji o. Tomasz Ryłko, byli prowincjałowie o. Leon Rawalski i o. Adam Kalinowski, były prowincjał z Niemiec o. Bernhardin Seither OFMConv, a także ekonom generalny o. Nicola Rosa i poborca generalny o. Leszek Łuczkanin.

Z okazji okrągłego jubileuszu zaproszono także wyższych przełożonych z bratnich prowincji franciszkańskich, z których do Gdańska przyjechali wikariusz prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej o. Gwidon Hensel OFM, wikariusz prowincji Matki Bożej Anielskiej z Krakowa o. Rufin Maryjka OFM oraz prowincjał Prowincji św. Franciszka z Asyżu z Poznania o. Bernard Marciniak OFM.

Nie zawiedli bracia, którzy licznie przyjechali z polskich klasztorów, a także z Niemiec, Włoch i Litwy, by wspólnie świętować obecność franciszkańską w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą brewiarzową w ciągu dnia, po której o. Tomasz Ryłko zaprosił zebranych do wysłuchania wykładu o początkach franciszkanów w Gdańsku oraz historii kościoła Świętej Trójcy wygłoszonego przez o. Tomasza Janka, rektora kościoła i gwardiana gdańskiej wspólnoty.


Krótkie słowo o swojej historii związanej z kościołem Świętej Trójcy skierował także bp o. Błażej, który w prezencie od braci otrzymał kopię bulii Marcina V, na mocy której franciszkanie otrzymali zgodę na założenie klasztoru w Gdańsku.

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył o. Jan Maciejowski. W homilii nawiązał do obchodzonego jubileuszu przypominając, że Chrystus wyposażył swoich uczniów, by szli do narodów. Szli z darem pokoju. (…) Franciszkanie zostali zaproszeni tutaj, aby zagwarantować dalszy pokój. O. Wikariusz wskazał też źródło prawdziwego pokoju, którego nie otrzymamy od świata – Prawdziwy pokój, który daje Jezus, płynie z relacji z Jego Ojcem. 

W dalszej części homilii przywołał św. Franciszka, człowieka pokoju, człowieka zjednoczonego z Bogiem, którego relacja z Bogiem przemieniała innych – I do niesienia takiego pokoju zostali wezwani bracia zaproszeni do Gdańska. Jak zaznaczył o. Jan nie do czynienia nadzwyczajnych rzeczy, ale żeby pokazywali, co to znaczy żyć zjednoczonym z Bogiem, żeby modlili się za tych, którzy tu żyją, by mogli swoje serca na Pana Boga otworzyć.

Przed końcem Eucharystii wręczona została statuetka Fraternitatis gratiarum, którą co roku otrzymują osoby świeckie zasłużone dla gdańskiej prowincji. W tym roku przyznano ją dr Aleksandrze Modlińskiej za długoletnią i bezinteresowną pomoc lekarską franciszkanom w Polsce oraz ludziom potrzebującym w Kenii. Pani dr została włączona do grona przyjaciół duchowych Prowincji i od tej pory będzie uczestniczyć we wszystkich łaskach duchowych tejże wspólnoty braterskiej.

Jednocześnie w dowód uznania i wdzięczności za pomoc i serce okazywane od lat franciszkanom w Gdańsku, wręczone zostały medale Amore Pro Amore – Miłością za Miłość. Uhonorowani zostali nimi p. Maria Zakrzewska, p. Jan Tusk, p. Feliks Szulist z Rodziną, pp. Elżbieta i Janusz Karcowie oraz p. Gustaw Czarnowski. Tym samym zostali oni włączeni w modlitwy dziękczynne zanoszone do Boga w klasztorach franciszkańskich oraz wpisani do Księgi Dobrodziejów Prowincji.

Święto Prowincji zakończyło się uroczystymi nieszporami, którym przewodniczył o. Jerzy Norel.

Przejdź do góry strony