Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Święto Prowincji 2021

Utworzono: 11-10-2021

„Ogłaszam, że istniejąca w Polsce Prowincja Matki Bożej Niepokalanej, decyzją Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej, która miała miejsce 26 lutego 1986 r., została podzielona na dwie prowincje i że nowa prowincja powstała pod tytułem św. Maksymiliana M. Kolbego” – tymi słowami z Dekretu wydanego 19 marca 1986 r., a więc okrągłe 35 lat temu, ówczesny minister generalny, o. Lanfranco Serrini, powołał do istnienia franciszkańską Prowincję św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce, krócej nazywanej też Prowincją Gdańską. Świętowanie jubileuszu zostało włączone w tegoroczne obchody Święta Prowincji, które miały miejsce dokładnie w dniu 35 rocznicy zakończenia pierwszej kapituły nowoutworzonej Prowincji, tj. 9 października 2021 r. Spotkanie zostało również połączone z obchodami 25-lecia obecności braci z Prowincji Gdańskiej w Ekwadorze i odbyło się w niedawno otwartym klasztorze w Inowrocławiu. Wśród uczestników znaleźli się bracia z klasztorów Prowincji na terenie Polski, Włoch i Litwy.

Obchody Święta Prowincji rozpoczęły się od powitania przybyłych gości przez gwardiana inowrocławskiego klasztoru, o. Daniela Pliszkę, oraz poprowadzonej przez niego Modlitwy przedpołudniowej. Bezpośrednio po liturgii uczestnicy wysłuchali wykładu pt. “Franciszkański Inowrocław”, poświęconego tematowi wielowiekowej obecności franciszkanów w mieście oraz jej znaczenia dla duchowości, kultury oraz życia codziennego inowrocławian. Autorem prelekcji był prof. Edmund Mikołajczak, honorowy obywatel Inowrocławia, wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz państwowym Złotym Krzyżem Zasługi.

W południe rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył minister prowincjalny o. Wojciech Kulig. W wygłoszonej homilii wyszedł od ostatniego zdania odczytanej Ewangelii, wskazując, że Tą, która „słuchała i wypełniała słowo Pana”, była przede wszystkim Maryja. Zaproszenie do słuchania pozostaje jednak tak samo aktualne dzisiaj, bo Słowo Pana jest niezmienne, choć zmieniają się zwyczaje i tradycje. Maryja pozostaje zatem dla nas wzorem ale też i wyrzutem. – Pan dał nam w Ewangelii słowa zachęty, że jeżeli będziemy słuchać i strzec Jego Słowa, będziemy błogosławionymi – mówił dalej o. Wojciech. – Pan błogosławi słuchanie sercem, czyli poznawanie słowa nie tylko intelektualnie, ale pozwolenie mu na wejście do serca – zauważył. W ten sposób bracia mają się stawać „strażnikami słowa” we współczesnym świecie, w którym to słowo nierzadko próbuje się zagłuszyć.

W drugiej części homilii minister prowincjalny wskazał, w jaki sposób temat słuchania odnosi się do obchodzonego jubileuszu. – Dzisiaj dziękujemy Opatrzności Bożej za 35 lat nieustannego wsłuchiwania się w Słowo Pana, by w pełni podjąć i wypełnić Jego wolę – mówił. – Dziękujemy za każdego brata, za wszystkie dzieła, które tworzą specyficzny charyzmat naszej Prowincji. Póki mamy czas, Bracia, czyńmy dobro!

Zgodnie z tradycją w czasie Eucharystii nastąpiło też wręczenie medalu z hasłem „Amore pro Amore”, tzn. „Miłością za Miłość”. W tym roku odznaczenie zostało przyznane panu Markowi Woźniakowi, marszałkowi województwa wielkopolskiego, który został tym samym włączony w modlitwy dziękczynne odmawiane w klasztorach franciszkańskich oraz wpisany do specjalnej Księgi Dobrodziejów Prowincji.

Obchody Święta zakończyły się Nieszporami poprowadzonymi przez wikariusza Prowincji, o. Andrzeja Lengenfelda, oraz końcowym słowem i błogosławieństwem ministra prowincjalnego.

Przejdź do góry strony