Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Wilno: Prace konserwatorskie

Utworzono: 25-01-2014

 W roku 2013, w ramach zadania 1, I etapu prac, poddano konserwacji zachowawczej fragmenty osiemnastowiecznych malowideł figuralnych o. Franciszka Niemirowskiego, znajdujących się na ścianach i sklepieniu pierwszego przęsła zachodniego nawy głównej (ponad chórem) oraz  przeprowadzono prace konserwatorskie fragmentu dekoracji sztukatorskiej i opracowania malarskiego wybranego odcinka balustrad chóru. Prace polegały m.in. na usunięciu przemalowań i nawarstwień, oczyszczeniu i wzmocnieniu struktury tynku i znajdujących się na nim fragmentów malowideł, oraz na oczyszczeniu i wzmocnieniu sztukaterii.  W obrębie poddanego pracom konserwatorskim odcinka  balustrady chóru usunięto nieestetyczne, niepoprawne pod względem technicznym, wcześniejsze uzupełnienia. Wykonano także uzupełnienie ubytków podłoża w obrębie malowideł oraz zrekonstruowano brakujące fragmenty sztukaterii. W trakcie prac wykonano odkrywki warstw malarskich, co pozwoliło uściślić pierwotną kolorystykę partii poddanych zabiegom konserwatorskim. Prace konserwatorskie wykonała litewska firma S. Jurseno II „Senoji Freska”.

Całkowity koszt konserwacji wyniósł 60.000 zł; prace możliwe były do przeprowadzenia dzięki wsparciu finansowemu – w wysokości 50.000 złotych, jakie otrzymała nasza Prowincja z MKiDN RP w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

ministerstwo_kultury-logo

Przejdź do góry strony