Skocz do głównej treści strony
Prowincja

XXXI Dni Maryjne 2017

Utworzono: 07-09-2017

Zapraszamy na kolejne, 31. już Franciszkańskie Dni Maryjne do franciszkańskiego kościoła św. Antoniego w Poznaniu.

W Archidiecezji Poznańskiej 2018 rok będzie bogaty w wydarzenia związane z obchodami Jubileuszu 1050. rocznicy istnienia Biskupstwa w Poznaniu. Jubileusz zbiega się ze 100-leciem odzyskania niepodległości, rocznicą Powstania Wielkopolskiego, 500-leciem Akademii Lubrańskiego oraz 50. rocznicą koronacji Obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania.

29 czerwca 1968 roku w ramach świętowania Milenium Biskupstwa w Poznaniu Prymas Tysiąclecia Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński w obecności  Episkopatu Polski i przy udziale Metropolity Krakowskiego Kardynała Karola Wojtyły i Pasterza Kościoła Poznańskiego Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, koronami papieskimi ukoronował Wizerunek Matki Bożej w Cudy Wielmożnej z franciszkańskiego Sanktuarium na Górze Przemysła. Uroczystości te zgromadziły niemal 50 lat temu ogromne rzesze duchownych i wiernych.

Pomni tych historycznych wydarzenia pragniemy wpisać się z obchodami Jubileuszu koronacji w Jubileusz Biskupstwa Poznańskiego, którego obchody centralne planowane są w dniach 22 – 24 czerwca 2018 roku. W piątek 22 czerwca 2018 roku w nawiązaniu do historycznych wydarzeń, procesyjnie wprowadzimy Wizerunek Matki Bożej w Cudy Wielmożnej do poznańskiej Fary. Po całonocnej adoracji w sobotę 23 czerwca wyjdziemy na Stary Rynek, skąd w procesji przeniesiemy Obraz do Archikatedry, gdzie w tym dniu zostanie odprawiona jubileuszowa Eucharystia. Następnego dnia dziękczynienie w Sanktuarium na Górze Przemysła.

29 czerwca 2018 roku o godz. 18.00  w dzień Jubileuszu koronacji, uroczysta Eucharystia dziękczynna w Sanktuarium i o godz. 20.00 koncert Oratorium ku Czci Patronki Miasta, specjalnie na tę uroczystość napisane.

Przygotowania do Jubileuszu koronacji rozpoczniemy Franciszkańskim Tygodniem Maryjnym od 10 do 17 września b.r.. Każdego miesiąca w drugi czwartek – dzień nowenny do Matki Bożej – pragniemy zapraszać do naszego Sanktuarium duchownych i wiernych z poszczególnych dekanatów poznańskich. Na zakończenie Eucharystii czwartkowej, każdorazowo sprawowanej pod przewodnictwem dziekana, wręczymy każdej parafii kopię Cudownego Obrazu. Wszystkich serdecznie zapraszamy do świętowania w ciągu całego okresu przygotowania do obchodów Jubileuszu koronacji Poznańskiej Pani Cudami Wielmożnej.

Serdecznie zapraszamy we wtorek 12 września b.r., kiedy to w ramach Franciszkańskiego Tygodnia Maryjnego, podczas sumy odpustowej o godz. 18.00, rozpoczniemy w Sanktuarium czas przygotowań do Jubileuszu koronacji Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania.

Z franciszkańskim pozdrowieniem „pokój i dobro” w imieniu Wspólnoty zakonnej

O. Leszek Klekociuk, Kustosz Sanktuarium 

Zapraszamy na stronę Sanktuarium

10 –  17  WRZEŚNIA  2017  R.

1968 – 2018 – ROK   JUBILEUSZOWY

50.  ROCZNICA  KORONACJI  OBRAZU  MATKI BOŻEJ  

W  CUDY  WIELMOŻNEJ  PANI  POZNANIA

MARYJA  W  HISTORII  KOŚCIOŁA 

O Ty, w Cudy Wielmożna Pani, bądź zawsze Orędowniczką i Pomocą dla Twojego poznańskiego ludu”.

Z Aktu Zawierzenia

10.09. – niedziela, godz. 10.00; 11.30; 12.30; 18.00

               „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” – wprowadzenie do jubileuszu

11.09. – poniedziałek, godz. 9.00 i 18.00

Maryja wzorem przyjmowania woli Bożej

12.09. – wtorek, godz. 9.00; 12.00 i 18.00 – ODPUST MB W CUDY WIELMOŻNEJ

              Obecność Maryi w dziejach Grodu Przemysła

Godz. 18.00 –  SUMA   ODPUSTOWA           

13.09. – środa, godz. 9.00 i 18.00

              Przesłanie Maryi w objawieniach fatimskich

14.09. – czwartek, godz. 9.00 i 18.00 – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA

              Maryja – Współodkupicielka świata

15.09. – piątek, godz. 9.00; 12.00 i 18.00 – MB  BOLESNEJ

              Cierpienie w życiu Maryi

16.09. – sobota, godz. 9.00 i 18.00

              Piękno duchowe Maryi – Niepokalana i Wniebowzięta             

17.09. – niedziela, godz. 10.00; 11.30; 12.30; 18.00

Maryja w życiu Kościoła

Godz. 18.00 –  Msza św. z homilią na zakończenie FDM

Po Mszy Świętej odnowienie Aktu Zawierzenia Poznania i Wielkopolski 

Matce Bożej w Cudy Wielmożnej i zasłonięcie Cudownego Obrazu.

KONFERENCJONISTA  –  ks. dr Rafał  Pajszczyk

               Codziennie: – Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

– nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30

Serdecznie  zapraszają –  Franciszkanie  z  Góry  Przemysła

 

ROK   JUBILEUSZOWY

29.06.1968 – 29.06.2018 

50.  ROCZNICA  KORONACJI  OBRAZU  MATKI BOŻEJ  

W  CUDY  WIELMOŻNEJ  PANI  POZNANIA

XVII wieczny, franciszkański kościół p.w. św. Antoniego z Padwy, to zarazem Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania. Położony jest malowniczo na zboczu Góry Przemysła, na zachód od Starego Rynku. W barokowym, trójnawowym kościele w kaplicy nawy wschodniej znajduje się monumentalny, czarny, bogato zdobiony, ołtarz w formie relikwiarza z wizerunkiem Patronki Sanktuarium i miasta Poznania.

Fascynacja ruchem i teatrem sprawiła, że autor ołtarza /brat zakonny Antoni Swach/ umieścił w nim mechanizm obrotowy dla 4 kolumn i mechanizm odsłaniania i zasłaniania Cudownego Wizerunku Matki Bożej.

Obraz Matki Bożej został uznany za cudowny w 1699 roku. Głównym propagatorem kultu Matki Bożej był ówczesny kwestarz klasztorny br. Tomasz Dybowski. W trzechsetną rocznicę położenia kamienia węgielnego pod świątynię i w tysięczną rocznicę powstania biskupstwa w Poznaniu, 29 czerwca 1968 r., Obraz został koronowany papieskimi koronami przez Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, kardynała Karola Wojtyłę oraz arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

W 2018 roku przypada 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej, do obchodów której zaczniemy się przygotowywać od września 2017 roku:

  • 10. – 17.09.2017: XXXI Franciszkańskie Dni Maryjne – program na odwrocie.
  • 12.09.2017: ODPUST  MATKI  BOŻEJ  W  CUDY  WIELMOŻNEJ  PANI  POZNANIA:

– Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 12.00;

– Suma odpustowa o godz. 18.00 z udziałem delegacji z dekanatu Poznań Stare Miasto.

  • 07.10.2017: „ŚWIĘTO PROWINCJI”  i oficjalne rozpoczęcie przygotowania do świętowania Jubileuszu w ramach Zakonnej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów) – Msz św. o godz. 12.00.
  • W każdy drugi czwartek miesiąca począwszy od miesiąca października 2017 roku, podczas Mszy o godz. 18.00 gościć będziemy w Sanktuarium duchowieństwo i wiernych z poszczególnych dekanatów poznańskich. Każda parafia dekanatu otrzyma na zakończenie Mszy św. Obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania.
  • 22.06.2018: procesja z obrazem Matki Bożej do Fary poznańskiej i całonocna adoracja dziękczynna.
  • 23.06.2018: procesja z obrazem Matki Bożej ze Starego Rynku do Archikatedry poznańskiej i wspólne świętowanie przy katedrze.

– EUCHARYSTIA JUBILEUSZOWA w Archikatedrze poznańskiej.

  • 24.06.2018: dziękczynienie w Sanktuarium na Górze Przemysła.
  • 29.06.2018: godz. 20.00 – koncert – dziękczynne Oratorium ku Czci  Patronki Sanktuarium i   miasta Poznania.

Przejdź do góry strony