Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Zmarł o. Kazimierz Kozłowski

Utworzono: 12-05-2021

11 maja 2021 r. w szpitalu w Bytowie w wieku 74 lat odszedł do Pana o. Kazimierz Kozłowski.

Śp. o. Kazimierz Kozłowski (1947-2021)

Dnia 11 maja 2021 r., w wieku 74 lat, w 46 roku kapłaństwa i 53 roku życia zakonnego, odszedł do Pana o. Kazimierz Kozłowski, członek Gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów).

Kazimierz Kozłowski urodził się 10 marca 1947 r. w Kolonii Parznice jako jedno z sześciorga dzieci Stanisława i Stanisławy z d. Jareckiej. W rodzinnej miejscowości odbywał naukę w Szkole Podstawowej (1954-1961) oraz w Szkole Przysposobienia Rolniczego (1961-1963).

W roku 1963, kiedy miał 16 lat, za zgodą Rodziców opuścił dom rodzinny i wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, gdzie kontynuował naukę przez kolejne 3 lata (1963-1967).

Po zakończeniu Niższego Seminarium, 26 sierpnia 1967 r., wstąpił na nowicjat franciszkański w Gnieźnie. Zgodnie z opinią wychowawcy w tym czasie dał się poznać z gotowości do podejmowania inicjatywy oraz konsekwentnego realizowania podjętych działań. Po zakończeniu formacji nowicjackiej, 17 sierpnia 1968 r., złożył swoją pierwszą profesję zakonną.

Po nowicjacie o. Kazimierz kontynuował naukę w ramach studiów filozoficzno-teologicznych najpierw rok we franciszkańskim Seminarium Łodzi-Łagiewnikach (1968-1969) a następnie 5 lat w Krakowie (1969-1975). W czasie studiów dał się poznać z troski o rozwój życia wewnętrznego oraz sumienności w wypełnianiu powierzonych mu obowiązków. Od samego początku tego etapu formacji wychowawcy zauważyli też u niego zamiłowanie do pisania wierszy, które w 1972 r. zaowocowało pierwszą publikacją. Na III roku studiów został wybrany wicedziekanem Seminarium a na IV podjął się funkcji konfenansjera seminaryjnego zespołu muzycznego «Fioretti». W pisanych co roku podaniach o odnowienie ślubów zakonnych o. Kazimierz deklarował, że chciałby poświęcić się duszpasterstwu młodzieżowemu oraz pracy kaznodziejskiej i katechetycznej.

4 października 1973 r. o. Kazimierz złożył swoją profesję wieczystą. Po zakończeniu toku studiów został skierowany na praktykę duszpasterską do klasztoru w Darłowie, gdzie podjął się m.in. nauki katechezy szkolnej. W 1975 r. zdał egzamin ex-universa, a 27 lipca tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie, których udzielił mu Ks. Bp. Tadeusz Werno.

Po święceniach o. Kazimierz początkowo dalej pracował duszpastersko w Darłowie a następnie w Radziejowie, w Skarżysku-Kamiennej (1979-1980), w Gdyni (1980-1982), w Lęborku (1982-1985) i w Niepokalanowie (1985-1986). W tych latach równolegle z pracą duszpasterską odbył zaoczne studia na ATK w Warszawie, które zakończył 26 maja 1986 r. uzyskaniem tytułu magistra teologii. Przez ten czas rozwijał też dalej swój talent poetycki, co owocowało kolejnymi publikacjami oraz nagrodami państwowymi.

Po podziale Prowincji warszawskiej (w 1986 r.) o. Kazimierz zdecydował się na transfiliację do nowopowstałej Prowincji gdańskiej. Jako jej członek najpierw został przydzielony do pracy duszpasterskiej w Elblągu (1986-1989), gdzie powierzono mu funkcję wikariusza parafii. Przez kolejne 6 lat o. Kazimierz pracował w Gdańsku (1989-1996), gdzie została mu powierzona funkcja asystenta regionalnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a następnie w Dobrej Szczecińskiej (1996-1997), skąd na krótki czas został przeniesiony do pobliskich Polic, gdzie pracował wśród ubogich, pełniąc funkcję kapelana tamtejszego schroniska i kustosza kaplicy pw. św. Brata Alberta.

W kolejnym okresie o. Kazimierz pracował w Lęborku (1997-2002), a później ponownie w Dobrej (2002-2005), w Gnieźnie (2005-2011), w Niepokalanowie (2011-2013), w Koszalinie (2013-2016) oraz znów w Lęborku (2018-2019).

1 września 2019 r. o. Kazimierz został przeniesiony do pracy w Poznaniu. Niecałe 2 lata później z powodu pogarszającego się stanu zdrowia został przyjęty do szpitala w Bytowie, gdzie przebywał aż do swojej śmierci, która nastąpiła w dniu 11 maja 2021 r.

Przejdź do góry strony