Skocz do głównej treści strony
Prowincja

Życzenia na Boże Narodzenie 2017

Utworzono: 24-12-2017

Życzenia Ministra Prowincjalnego o. Jana Maciejowskiego na Narodzenie Pańskie 2017 r.

On przyszedł dla nas. Pójdźmy z pokłonem.

Drodzy Współbracia ze wszystkich naszych klasztorów. Drodzy Bracia z naszej prowincji, pracujący i posługujący w domach generalnych, w domach misyjnych naszego zakonu. Boże Narodzenie roku pańskiego 2017. Roku, w którym przeżywaliśmy 100-lecie objawień w Fatimie, w którym przeżywaliśmy 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej. Roku, w którym również rozpoczynamy celebrację 100-lecia święceń kapłańskich Patrona naszej prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego.

On kiedyś przed Bożym Narodzeniem snuł taką refleksję: coś Ty myślała Niepokalana, kiedy składałaś do żłóbeczka Twojego syna? Coś Ty czuła Niepokalana, kiedy tuliłaś go do swego serca? Czułaś pokorę, miłość, wdzięczność. Pokorę, którą obdarzył Cię Pan Bóg, miłość, którą obdarzył Cię Pan Bóg i wdzięczność, którą Bóg wyraził wobec Ciebie.

Drodzy Współbracia, które to już Boże Narodzenie w naszym życiu… Chciałoby się powiedzieć – każdego roku przychodzimy do żłóbka, powinniśmy już być naprawdę Chrystusowi, bo to któreś z kolei Boże Narodzenie w naszym życiu.

Dziękujemy Panu Bogu za tę łaskę, że przychodzi do nas. Dziękujemy Mu za to, że możemy przeżywać Boże Narodzenie każdego dnia w czasie Eucharystii. Dlatego moje życzenia, to życzenia, które wyraził św. Maksymilian, to prośba, by Niepokalana każdego z nas napełniła pokorą, miłością i wdzięcznością, abyśmy Boga mogli przyjmować, abyśmy byli Mu nieustannie wdzięczni za to, co On nam okazuje i czym nas obdarowuje. On przyszedł dla nas, dlatego idźmy przez ten nowy rok, każdego dnia z wdzięcznością za wielkie rzeczy, które czyni dla nas.

Drodzy parafianie, drodzy sympatycy, przyjaciele naszej prowincji, którzy dzielicie z nami charyzmat franciszkański, którzy przychodzicie do świątyń, gdzie posługujemy. Życzę Wam również, by te święta Bożego Narodzenia były dla Was świętami miłości, wdzięczności. Byście umocnieni tajemnicą Boga, który stał się człowiekiem, który przyszedł, aby dzielić z nami nasze człowieczeństwo, który nas odkupił, który pragnie naszego szczęścia, by ta tajemnica nieustannie ożywiała wasze serca, waszą pracę, wasze wysiłki. Niech Boże Dziecię obficie Wam błogosławi i niech pokój, który Chrystus przyniósł na ziemię, będzie nieustannie w waszych sercach, w waszych domach, w waszych rodzinach.

On przyszedł dla nas. A zatem pójdźmy do Niego z pokłonem.

o. Jan Maciejowski OFMConv

Przejdź do góry strony